Дані для декларації

Важливо! Довідка «Дані для декларації» за відповідний звітний період формується лише один раз.УВАГА! У Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО), з якого НАЗК отримує дані про доходи та суми сплачених податків, може бути неповна інформація.

Відповідно до податкового законодавства така інформація буде внесена до звіту за формою 4ДФ протягом 50 днів після закінчення звітного кварталу, наприклад
за ІV квартал 2023 року, не раніше 20 лютого 2024 року.


  • Функція «Дані для декларації» дає змогу автоматично отримувати інформацію про активи і доходи суб’єкта декларування та членів його сім’ї з інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, до яких Національне агентство має автоматизований доступ.


  • За ініціативою суб’єкта декларування відомості про активи і доходи членів його сім’ї надаються (за наявності) після підтвердження такими особами належності їх до членів сім’ї суб’єкта декларування, погодження ними збору та передачі суб’єкту декларування таких відомостей, що реалізується за допомогою програмних засобів Реєстру та засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), про:

1) об’єкти нерухомості, у тому числі земельні ділянки;

2) об’єкти незавершеного будівництва;

3) транспортні засоби, у тому числі водні та повітряні засоби;

4) акції (пакет 5% і більше);

5) корпоративні права в товариствах;

6) кінцевого бенефіціарного власника (контролера);

7) доходи;

8) пенсійні та соціальні виплати;

9) спадщину;

10) наявні обтяження рухомого майна.

  • Реєстри, з яких надається інформація:

1) Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – стосовно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, що виникли після 1 січня
2013 року (щодо нерухомості);

2) Державний земельний кадастр – стосовно виникнення права власності на земельні ділянки (щодо земельних ділянок до 1 січня 2023 року);

3) Єдиний державний реєстр транспортних засобів – стосовно автомобілів легкових та вантажних, причепів, мотоциклів, мопедів;

4) Державний судновий реєстр України та Суднова книга України – стосовно водних засобів;

5) Державний реєстр цивільних повітряних суден України – стосовно повітряних засобів;

6) Державний реєстр обтяжень рухомого майна – стосовно виникнення обтяжень щодо рухомого майна;

7) Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – стосовно акцій
(пакет 5% і більше);

8) Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – стосовно корпоративних прав та кінцевих бенефіціарних власників*;

9) Державний реєстр фізичних осіб – платників податків – стосовно нарахованих та отриманих доходів;

10) Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування – стосовно пенсійних та соціальних виплат;

11) Спадковий реєстр – стосовно спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину.


При цьому слід врахувати окремі особливості формування даних, зокрема інформація надається станом на:

  • 31 грудня відповідного звітного року (період, обраний декларантом для формування довідки) – з Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, Державного реєстру цивільних повітряних суден України, Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • дату формування відповіді на запит – з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Спадкового реєстру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань*.


*Інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надана стосовно юридичних осіб, крім тих, які були припинені (ліквідовані, закриті) до початку звітного періоду:

а) у яких Ви та/або члени сім’ї є засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) на дату отримання відповіді на запит;

б) у яких Ви та/або члени сім’ї були засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) до дати отримання відповіді на запит (незалежно від факту відчуження корпоративних прав до звітного періоду).

  • Інформація про активи може бути відсутня у разі, якщо право на відповідний об’єкт зареєстроване до початку ведення відповідних інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних.
  • Копіювати інформацію (дата, площа, реєстраційний номер, ідентифікаційний номер тощо) варто лише після того, як Ви перевірили коректність отриманих даних та пересвідчилися, що інформація актуальна станом на останній день звітного періоду, за який подається декларація.
  • У разі встановлення факту нерелевантної / некоректної інформації радимо звернутися до відповідного держателя (адміністратора) інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних для актуалізації відомостей.